Bedrijfs-Mediation

 

 Arbeids-Mediation

 Business to Business-Mediation

 Familie-Mediation

 Arbeids-conflicten  Conflicten met afnemers  Overdracht familiebedrijf
 Management-conflicten  Conflicten met leveranciers  Opvolgingsproblematiek
 Reïntegratie-begeleiding  Conflicten in samenwerkingsovereenkomsten  Conflicten in familiebedrijf
 Exit-mediation  Conflicten bij overnames en fusies  Conflicten bij nalatenschappen